Wydarzenia

17 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie podpisana została umowa na realizację inwestycji „Modernizacja c.o. w budynku szkoły ZSP w Gryfinie”. Wykonawcą robót została firma Wodnik Choszczno Sp. z o.o. Wartość podpisanej umowy po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 594 964,00 zł brutto. Termin wykonania inwestycji został określony na 75 dni od daty przekazania placu budowy. Zakres planowanych robót obejmował będzie całkowitą wymianę istniejącej instalacji c.o. w budynku szkoły na wszystkich kondygnacjach oraz prace w pomieszczeniu węzła cieplnego.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony