„IDEE przez wieś” to nowe przedsięwzięcie realizowane przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Projekt finansowany jest przez Islandie, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny.
Szczegóły Programu znajdują się na stronie: http://ideeprzezwies.pl
A także na Facebooku https://www.facebook.com/ideeprzezwies

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony