Tu mieszkam, tu zmieniam EKO - celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia. W ramach projektów mogą powstać np.: mini-parki, rewitalizacje ogródków jordanowskich, ogrody deszczowe i wiele innych pomysłów z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.
 
Ważne jest, by projekty były realizowane w przestrzeni publicznej, a nowo stworzone lub zrewitalizowane przyjazne miejsca były przeznaczone dla dzieci i młodzieży.
 
Autorami wniosków mogą być organizacje, które działają min. 2 lata, np.: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola.
 
Wysokość grantu 10 tys. zł, wkład własny nie jest wymagany.
 
W roku 2023 prowadzone będą cztery nabory do programu:
 
- od 1 marca do 31 marca
 
- od 1 kwietnia do 30 czerwca
 
- od 1 lipca do 30 września
 
- od 1 października do 11 grudnia
 
 Więcej informacji dostępnych na stronie: Tu mieszkam to zmieniam
 
 
 
Bank młodych mistrzów sportu - celem programu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej oraz edukacyjnej (w zakresie fair-play w sporcie). Wsparcie  rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Mogą to być np. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie.
 
Beneficjentami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 26 lat.
 
W programie mogą wziąć udział organizacje, które działają min. 2 lata i posiadają zdolność prawną, np.: fundacje, szkoły, kluby sportowe, czy jednostki samorządu terytorialnego, koła gospodyń wiejskich, biblioteki.
 
Wysokość grantu 7 tys. zł, wkład własny nie jest wymagany.
 
W roku 2023 prowadzone będą cztery nabory do programu:
 
- od 1 marca do 31 marca
 
- od 1 kwietnia do 30 czerwca
 
- od 1 lipca do 30 września
 
- od 1 października do 11 grudnia
 
Więcej informacji dostępnych na stronie: Bank młodych mistrzów sportu
Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony