Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w ramach projektu „Dobre nawyki – lepsze życie” w okresie wakacyjnym zorganizuje warsztaty tematyczne dla osób z niepełnosprawnością z powiatu gryfińskiego.

Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Gryfiński w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 6 000 zł. W ramach zadania uczestnicy wezmą udział w warsztatach tematycznych: m.in.:

  • kreatywnego spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu (podczas których będą grać w różne gry, wykonywać prace manualne i plastyczne, będą wykonywać prace ogrodowe i porządkowe na terenie zielonym);
  • zdrowego żywienia (próbowanie nowych smaków, nauka wyboru produktów zdrowych i nieprzetworzonych, przygotowywania zdrowych posiłków z uwzględnieniem „Talerza zdrowego żywienia” rekomendowanego przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej);
  • higieny życia (kształtowanie zdrowych nawyków – picie wody, odpowiednia ilość snu);
  • aktywności ruchowej (spacery krajoznawcze, ćwiczenia na „zielonej siłowni”);

Więcej informacji dostępnych na: FB Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych "Promyk"

plakat v2

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony