Grupa teatralna „Gliptykos" z Gryfińskiego Domu Kultury swoje występy łączy z dobroczynnymi akcjami. Swój najnowszy spektakl „Małe zamieszanie, czyli bombowy dzień z życia pewnego biura matrymonialnego" zagrała już 26 kwietnia br. na rzecz gryfinianki Abigail Skopińskiej, a w sobotę 23 maja dochód uzyskany ze sprzedaży biletów zespół przeznaczy na rehabilitację Anny Żukowskiej z Żabnicy.

Obie młode kobiety potrzebują pomocy: Abi – we wrześniu 2010 r. miała poważny wypadek samochodowy, który brutalnie zmienił jej życiowe plany. Właśnie miała rozpocząć studia na wymarzonej psychologii... Dziś leży w łóżku i wymaga stałej rehabilitacji; codziennie ma sporo zajęć w domu, a także bierze udział w specjalistycznych turnusach. Od momentu wypadku zrobiła duże postępy i bliscy mają nadzieję, że kiedyś zacznie chodzić...
Ania 8 czerwca 2013 r. wybierała się na swój ostatni egzamin na studiach podyplomowych. Nagle straciła przytomność. Obudziła się po trzech tygodniach w szpitalu. Przeszła skomplikowaną operację usunięcia śródmózgowego krwiaka. A później na nowo musiała się wszystkiego uczyć od podstaw. Powoli i cierpliwie wraca do formy. Dzień po dniu. Krok po kroku. Jest w niej ogromna wola życia i chęć powrotu do takiej sprawności, jaką cieszyła się przed chorobą. Obu paniom potrzebna jest specjalistyczna pomoc i Gliptykos dokłada do tego swoją cegiełkę.

Zespół zawiązał się spontanicznie w październiku 2010 r. i od początku aktorzy Gliptykosa założyli, że ich celem będzie dać wiele radości innym, samemu dobrze się bawić i łączyć przyjemne z pożytecznym. Dają radość swoim widzom – na wszystkie spektakle bilety rozchodzą się w przedsprzedaży, i swoje przedstawienia łączą z akcjami charytatywnymi. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów-cegiełek zespół przekazał na cele dobroczynne, wspierając w ten sposób m.in.

  • projekt „Podarujmy im trochę świata!" realizowany przez koło TPD przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Nowym Czarnowie,
  • leczenie i rehabilitację ciężko chorej nauczycielki Zespołu Szkół w Gryfinie,
  • 21. finał WOŚP,
  • remont i adaptację budynku przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie, służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • budowę atestowanego placu zabaw przy DPS i SP Specjalnej w Nowym Czarnowie,
  • dofinansowanie wkładu własnego na zakup schodołazu dla niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim gimnazjalistki,
  • remont mieszkania socjalnego osoby niepełnosprawnej,
  • rehabilitację młodej gryfinianki po poważnym wypadku samochodowym.

Aktorzy Gliptykosa na co dzień pełnią wiele ważnych zawodowych i społecznych ról. Teatralną grupę tworzą pracownicy kultury i oświaty, szefowie gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele władz samorządowych. Na scenie pokazują się w zupełnie innej odsłonie. Mają ogromne poczucie humoru i dystans do siebie, a to nie jest cechą powszechną. W zespole grają: Magdalena Gazdecka-Goślinowska, Angelika Obitko, Anna Pawłowska, Maria Piznal, Małgorzata Świtelska, Andżelika Wąsiel-Łokińska, Jolanta Witowska, Jerzy Miler, Rafał Mucha, Dariusz Ulanowski.

W 2013 r. Powiatowa Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych uhonorowała grupę teatralną Gliptykos wyróżnieniem za działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

 

Kultura
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony