Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs o nagrodę „PRO ARTE” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wnioski w sprawie przyznania nagród można składać do 15 lutego br. w sekretariacie Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Do nagrody można zgłaszać osoby lub podmioty zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego lub zamieszkałe lub mające siedzibę poza jego granicami, które mają szczególne zasługi w ramach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe lub dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców regionu i rozwoju województwa zachodniopomorskiego.

Kto może zgłaszać wniosek o nominację?

1) instytucje kultury,

2) szkoły artystyczne,

3) związki, fundacje i stowarzyszenia działające w sferze kultury,

4) organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

5) przedstawiciele środowisk twórczych.

Laureaci otrzymają dyplom, statuetkę i nagrodę finansową – wręczać je będzie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, w czasie specjalnej, uroczystej gali finałowej konkursu „Pro Arte”. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie przez kandydata postanowień regulaminu. A ten można znaleźć:

https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=31567:konkurs-o-nagrody-pro-arte-marszaka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-za-osignicia-w-dziedzinie-tworczoci-artystycznej-upowszechniania-i-ochrony-kultury-&Itemid=114

Kultura
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony