Zabytkowe kościoły w miejscowościach: Brwice, Banie, Dołgie, Stara Rudnica i Troszyn oraz średniowieczne obwarowania miejskie w Mieszkowicach, zostaną odrestaurowane przy wsparciu finansowym z budżetu powiatu gryfińskiego. Tak zdecydowali radni powiatu podczas sesji 29 marca br. Łącznie na renowację obiektów zabytkowych w 2018 r. obiektów powiat gryfiński przeznaczył 100 tys. zł

Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego, na wniosek zainteresowanych po spełnieniu kryteriów określonych w tej uchwale.

Dotacje przyznane z budżetu powiatu w 2018 r.:

Parafia pw. MB Wspomożenia Wiernych w Baniach

Zadanie: Remont wieży kościoła pw. MB Wspomożenia Wiernych w Baniach

Dotacja: 12 500,00 zł

 


Gmina Mieszkowice

Zadanie: Renowacja murów z XIII w. przy ul. Granicznej w Mieszkowicach

Dotacja: 20 000,00 zł

 


Parafia pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy

Zadanie: Wymiana drzwi bocznych (portal północny) do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w m. Dołgie

Dotacja: 7 500,00 zł

 


Parafia pw. Św. Antoniego w Brwicach

 Zadanie: Usunięcie awarii uszkodzonego dachu na kościele pw. Św. Antoniego w Brwicach

 Dotacja: 19 500,00 zł

 

 

 


Parafia pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach

Zadanie: Remont elewacji kościoła filialnego w Starej Rudnicy

Dotacja: 10 500,00 zł

 

 

 

 

 


Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Troszynie

Zadanie: Remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na łupek naturalny, naprawa występujących w elewacji ścian szczycików nadokiennych ceramicznych ogniomuru oraz ściany wschodniej kościoła

Dotacja: 30 000,00 zł

Kultura
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony