Nasz Zabytek zachpom 1080x1080Czy w Twojej okolicy jest zabytek, który wymaga remontu, modernizacji, rewaloryzacji? Może codziennie mijasz takie miejsce i myślisz „szkoda, że stoi takie puste, smutne i zaniedbane”. Teraz możesz to zmienić. Weź sprawy w swoje ręce, wyślij zgłoszenie w konkursie „Nasz Zabytek” i zostań lokalnym bohaterem! Dzięki Twojemu zaangażowaniu, wskazany zabytek może zyskać nawet 1 milion złotych na rewaloryzację i nadanie mu nowej funkcji społecznej. Nabór zgłoszeń trwa do 3 maja 2022 r.

Więcej wskazówek, regulaminy oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/

 

O konkursie:

„Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego (osoby fizycznej), kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. W kolejnym etapie będą mogli zaproponować pomysł, jak zwycięski zabytek mógłby zostać wykorzystany w przyszłości i służyć lokalnej społeczności. 

Najlepszy projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1.000.000 zł). Właściciel obiektu przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Jak przebiega konkurs?

Konkurs „Nasz Zabytek” jest podzielony na dwie części:

I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (nabór zgłoszeń do 3 maja 2022 r.);
II Konkurs – wybór pomysłów na sposób użytkowania / nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (start pod koniec czerwca 2022 r. - po ogłoszeniu wyników I Konkursu).

Jak zgłosić zabytek?

KROK 1: Znajdź zabytek w Twojej okolicy.

KROK 2: Zrób zdjęcie lub nakręć film.

KROK 3: Wypełnij i wyślij zgłoszenie. Zachęć też innych, aby również zgłosili ten sam zabytek. To zwiększy jego szanse na wygraną.

Ważne! W konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome  (z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, kurhanów, mauzoleów, zabudowań w obrębie cmentarzy), wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, który jest własnością publiczną, np. jednostki samorządu terytorialnego – gmina, powiat, województwo; Skarb Państwa (kościoły i inne świątynie, które należą do parafii lub wspólnot wyznaniowych nie spełniają kryterium własności publicznej).

Kultura
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony