zajawka wwwRozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego. Wnioski wraz z kompletem załączników składać można w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie (ul. Sprzymierzonych 4)
do 12 kwietnia 2023 r.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków, katalog zadań, na które można uzyskać dotację, wymagane dokumenty oraz zasady naboru i kryteria oceny wniosków określone zostały w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie nr 783/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 marca 2023 r.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki pod nr telefonu 91 404 50 00 w. 223.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji w 2023 r.

Procedura udzielania dotacji + wniosek

Kultura
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony