W Przedszkolu nr 5 im „Calineczki” zorganizowano konkurs plastyczny promujący idee honorowego oddawania krwi. Do konkursu aktywnie włączyły się wszystkie gryfińskie przedszkola. Temat przewodni konkursu brzmiał „Moja krew może uratować życie”. Nad wydarzeniem organizowanym przez Panią Ewę Malecką – nauczycielką przedszkola patronat objęła Pani Ewa Chludzińska - Lewczuk promotor Honorowego Krwiodawstwa w Gryfinie.

W ramach konkursu dzieci wykonały piękne, kolorowe prace plastyczne wykazując się nie tylko dużym zaangażowaniem, ale przede wszystkim kreatywnością i pomysłowością.
Konkurs plastyczny poprzedzały zajęcia edukacyjne, przybliżające dzieciom zagadnienia: jaką rolę w organizmie spełnia krew, co to znaczy być honorowym dawcą krwi i dlaczego warto nim zostać? Celem zajęć było propagowanie wiedzy o wykorzystaniu krwi w oddziałach ratowniczych, podnoszenie świadomości dzieci w zakresie potrzeby honorowego oddawania krwi, pozyskiwanie nowych, wielokrotnych dawców krwi wśród rodziców przedszkolaków oraz promocja honorowego krwiodawstwa.


Laureaci konkursu zostali obdarowani nagrodami od darczyńców: Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Powiatu Gryfińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Serdecznie zapraszamy Wszystkich dorosłych do Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gryfinie ul. Bolesława Chrobrego 52.
Ekipowy pobór krwi odbywa się w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca.
Foto i tekst: Ewa Malecka

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony