Wyszukiwarka
Treść główna

dyrektorzy 12 lipca br. starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Ewa Dudar uroczyście wręczyli akty powierzenia stanowisk dyrektorów trzech powiatowych placówek oświatowych. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/22 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie pokieruje pani Aneta Krajniak, Zespołem Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie zarządzać będzie pani Elżbieta Dawidowicz, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie funkcję dyrektora przez kolejną kadencję kontynuować będzie pan Edward Piotrowski.

Nowo powołani dyrektorzy wyłonieni zostali w postępowaniach konkursowych i swoje stanowiska piastować będą przez najbliższe 5 lat.

dyrektorzy 16
Powierzenie stanowiska dyrektora SOSW w Chojnie panu Edwardowi Piotrowskiemu

dyrektorzy 7
Powierzenie stanowiska dyrektora PPP w Gryfinie pani Anecie Krajniak

dyrektorzy 14
Od lewej: wicestarosta Ewa Dudar, dyrektor PPP w Gryfinie Aneta Krajniak i starosta Wojciech Konarski

dyrektorzy 11
Powierzenie stanowiska dyrektora ZSS w Nowym Czarnowie pani Elżbiecie Dawidowicz

dyrektorzy 17
Od lewej: wicestarosta Ewa Dudar, dyrektor ZSS w Nowym Czarnowie Elżbieta Dawidowicz i starosta Wojciech Konarski

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony