zajawka II9 marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie odbyła się konferencja naukowo-profilaktyczna pt. "Chcemy z Wami o tym rozmawiać, czyli jak się nie dać depresji " dotyczaca przyczyn i skutków depresji, która skierowana była głównie do młodzież szkół ponadpodstawowych.

Organizatorem konferencji było I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie we współpracy z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie. Natomiast Partnerami konferencji byli Wydział Nauk o Zdrowiu PUM oraz Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych.

O tym, że temat jest bardzo ważny, nie trzeba nikogo przekonywać. Sytuacja pandemiczna i wydarzenia związane z wojną na Ukrainie dotknęły również młodzież szkolną i naraziły ją na traumatyczne przeżycia. Podczas konferencji rozmawiano o tym, skąd się bierze depresja, jakie są jej źródła i jak jej przeciwdziałać.

Powiat Gryfiński podczas konferencji reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie pod opieką Pani wicedyrektor Doroty Hołubowskiej oraz Pani Barbary Siwek. Udział w konferencji wzięła również Pani Ewa Dudar - Wicestarosta Gryfiński.

1

7

6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony