W listopadzie br., już po raz czternasty wręczone zostaną nagrody Starosty Gryfińskiego, będące uhonorowaniem szczególnie zasłużonych osób, organizacji bądź instytucji, które poprzez swoją aktywność i osiągnięcia wspierają i przyczyniają się do rozwoju i promocji powiatu gryfińskiego.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do nagrody w czterech kategoriach: kultura, sport, pro publico bono oraz przedsiębiorca roku.
Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2019 r.

 

Wniosek o przyznanie nagrody  <<pobierz>>

Nagroda ma charakter rzeczowo-finansowy. Laureaci poszczególnych kategorii oprócz statuetki bociana i okolicznościowego dyplomu otrzymają kwotę 3 000 zł.

Przy wyborze nominowanych i laureatów kapituła konkursu pod uwagę będzie brała przede wszystkim wpływ działalności na promocję i rozwój powiatu, innowacyjność i cykliczność działania oraz rangę osiągnięć. Oceniane będą dokonania w okresie od 1 września 2018 r. do końca sierpnia 2019 r.

Wnioskodawcami mogą  być organizacje pozarządowe, instytucje,  przedsiębiorstwa, laureaci nagrody z poprzednich edycji oraz osoby fizyczne (w grupie liczącej co najmniej 10 osób).

Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Starosty Gryfińskiego” w terminie do dnia 30 września 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Regulamin konkursu: http://www.gryfino.powiat.pl/naturalnie-powiat-gryfinski/nagroda-starosty-gryfinskiego/631-regulamin-konkursu

W razie pytań lub wątpliwości wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pod numerem telefonu 91 404 50 00 wew. 223.

 

2019-09-10_bociany_nabor_wnioskow/wniosek_bociany.doc

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony