zajawka 2W tym roku już po raz szesnasty przyznane zostaną nagrody Starosty Gryfińskiego, stanowiące uhonorowanie i wsparcie osób, organizacji i instytucji, które poprzez swoją działalność promują nasz powiat na arenie wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej. Mimo kolejnego, trudnego roku funkcjonowania w pandemii i związanej z nią ograniczeń, nasi lokalni artyści, twórcy, sportowcy i społecznicy wytrwale i z zaangażowaniem realizowali swoje pasje odnosząc liczne sukcesy, bądź też podejmowali różnorodne dobroczynne inicjatywy warte docenienia i wyróżnienia.

Dlatego też serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do tegorocznej edycji konkursu. Na wnioski czekamy do 30 września br.

 

Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach:

za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury tj.:

 • twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczną prezentację dzieł sztuki,
 • działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
 • realizację nowatorskich przedsięwzięć i form życia kulturalnego,
 • upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii, wiedzy o regionie oraz popularyzację wiedzy w wymienionych dziedzinach,
 • podejmowanie działań mających na celu ochronę dziedzictwa kultury,
 • kultywowanie tradycji regionalnych,
 • wysoki poziom własnych dokonań artystycznych.

stanowi uhonorowanie:

 • zawodników, którzy indywidualnie lub zespołowo osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
 • trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością
  i uzyskujących wybitne osiągnięcia w pracy trenerskiej oraz działalności na rzecz kultury fizycznej,
 • organizacji pozarządowych i innych podmiotów promujących powiat poprzez realizację ciekawych inicjatyw sportowych, turystycznych i rekreacyjnych o charakterze co najmniej powiatowym, zachęcających do poznawania historii, walorów krajobrazowych
  i kulturowych powiatu gryfińskiego wśród społeczności lokalnej i gości oraz mobilizujących do aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

za bezinteresowną działalność dla dobra publicznego, w szczególności za:

 • wspieranie i aktywizowanie osób niepełnosprawnych,
 • rozwijanie aktywności społecznej,
 • działania na rzecz ochrony rodziny, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa mieszkańców,
 • działania o charakterze międzynarodowym, m.in. na rzecz integracji społeczeństw,
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy infrastruktury środowiska m.in. poprzez wykorzystywanie dotacji i programów pomocowych,
 • działania na rzecz ochrony praw zwierząt oraz opiekę i pomoc bezdomnym zwierzętom.

 

Po analizie dokonań kandydatów (w okresie od 1 września 2020 r. do końca sierpnia 2021 r.) kapituła konkursu wybierze laureatów poszczególnych kategorii. Zwycięzcy, oprócz statuetek, otrzymają nagrody finansowe w wysokości 4 000 zł.

Regulamin konkursu wraz z wnioskiem do pobrania <<kliknij tutaj>>

Zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Starosty Gryfińskiego” w terminie do 30 września 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

W razie pytań lub wątpliwości wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pod numerem telefonu 91 404 50 00 wew. 223

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony