Kościół gotycki z cegły na podbudowie kamiennej zbudowany przez Henryka Brunsberga w I połowie XV wieku. W 1658 r. kościół spłonął od uderzenia pioruna, odbudowano go w 1692 r. Kościół wraz z centrum miasta ponownie został zniszczony w wyniku podpalenia w lutym 1945 r., przez wiele lat stał zabezpieczony jako trwała ruina. Od 1991 r. jest w trakcie odbudowy. Posiada 95-metrową wieżę, jedną z najwyższych w województwie zachodniopomorskim. Stanowi perłę wśród obiektów sakralnych na Pomorzu Zachodnim. Świątynia znajduje się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. 

Zabytki Gminy Chojna
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony