Trwała ruina gotyckiej kaplicy z XV w. Wybudowana poza murami miasta pełniła funkcję kaplicy szpitalnej. Po II wojnie światowej zachowana w stanie prawie nienaruszonym, decyzją władz została przeznaczona do rozbiórki, gdyż teren na którym stała przeznaczono na cmentarz żołnierzy radzieckich. Rozbiórkę przerwał w 1953 r. wojewódzki konserwator zabytków. 7 listopada 1953 r. świątynia została wpisana do rejestru zabytków jako kaplica św. Jana (w XVII w. zmieniono jej nazwę). 

Zabytki Gminy Chojna
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony