Bramy, baszty, czatownie i fragmenty murów miejskich znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Do dzisiaj zachowały się dwie bramy z XV w., Brama Świecka (od nazwy miasta Świecie nad Odrą/Schwedt) oraz Brama Barnkowska (nazwa pochodzi od wsi Barnkowo – obecnie ulica w Chojnie). Bogato zdobione, wielokondygnacyjne, gotyckie, ceglane bramy mają podstawę kwadratu. Brama Świecka jest zakończona ostrosłupem z czterema narożnymi wieżyczkami, brama Barnkowska zwieńczona jest spiczastym hełmem.


 Zabytki Gminy Chojna
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony