Jego budowę rozpoczęto w końcu XIII w. i kontynuowano w XIV i XV w. Został wzniesiony przez mieszczan chojeńskich i stanowił „dom kupca”. Od 1433 r. w ratuszu mieściła się główna siedziba władz miejskich. W XVII i XIX w. był przebudowywany. Ratusz wraz z centrum miasta ponownie został zniszczony w wyniku podpalenia w lutym 1945 r. Odbudowany w 1986 r. z wiernie zachowanym późnogotyckim wystrojem. Obecnie przeznaczony na Centrum Kultury w Chojnie. Mieści się w nim również Miejska Biblioteka Publiczna, a w podziemiach Restauracja Rycerska. 

Zabytki Gminy Chojna
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony