Chojeńskie Stowarzyszenie Amazonek „TERESA”, zorganizowało 11 lutego 2020 r., spotkanie z okazji ustanowionego przez papieża Jana Pawła II w 1992 r. „Światowego Dnia Chorego”.

Wśród zaprzyjaźnionych ze stowarzyszeniem gości były amazonki z Gryfina i ze Schwedt oraz darczyńcy wspomagający działalność stowarzyszenia.

 

Od lewej: Prezes stowarzyszenia - Teresa Szajnowska i wicestarosta - Ewa Dudar

 

Źródło: Stowarzyszenie Amazonek "TERESA"

Kultura
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony