Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Rybactwa, zachęca do podjęcia działań o wpis wytwarzanych produktów na Listę Produktów Tradycyjnych. Powyższa lista to unikatowy, systematycznie spisywany katalog naszych polskich żywnościowych produktów i potraw, których specyficzny charakter i właściwości wynikają z zastosowania historycznie ugruntowanych i udokumentowanych metod produkcji. Każdy kto wytwarza produkt, którego historia i tradycyjny sposób wytwarzania związane są z dawnymi i obecnymi gospodarzami tych ziem, maja szansę ubiegać się o jego wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.
Szczegóły znajdują się na stronie:
https://bip.rbip.wzp.pl/node/174235/revisions/236638/view?theme=umwzbip
https://wrir.wzp.pl/sites/default/files/katalog_calosc.pdf

 

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony