Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2024 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów to element szerokiej oferty aktywizacyjnej Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowanej do najmłodszych Polaków. W tegorocznej edycji konkursu kwota do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 28 mln zł.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 

  1. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania 17 mln zł,
  2. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania 11 mln zł.

Nabór wniosków:

Termin składania wniosków określono do 26.02.2024 r., a ich rozpatrzenie nastąpi do 26.04 2024 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu AMODIT pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl

Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel. 22 24 47 302, 22 24 43 271, 22 24 43 281

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

baner pomiejszony

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony