Wyszukiwarka
Treść główna

  Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy jest instytucją edukacji obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim, której założenia oparto głównie na grundtvigiańskich tradycjach. Holistyczny program edukacyjny jest różnorodny, pełen pomysłów i rozrywki. Z uwagi na fakt bezpośredniego sąsiedztwa z Federalną Republiką Niemiec ZUL przeznaczył znaczną część działalności na szeroko pojętą wymianę międzykulturową. W centrum uwagi stoją kultura, edukacja i rozwój zdolności intelektualnych, fizycznych i praktycznych dorosłego człowieka.


Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy jako placówka niepubliczna, działająca przede wszystkim w środowisku osób dorosłych zamieszkujących obszary wiejskie, powstał 16 maja 2017 r. Dziś po 5 latach działalności zrealizowanych zostało prawie 60 różnych projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Doposażone zostały pracownie ZUL, nadano mu Certyfikat ISO, Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy stał się przedsiębiorstwem społecznym wciąż gotowym na nowe wyzwania.
Wzorem do naśladowania dla twórców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego stały się niemieckie placówki internatowe dla osób dorosłych Heimvolkshochschule. Dużą wagę przykłada się do przygotowywania kursów dla liderów środowiska lokalnego i animatorów społeczności lokalnej oraz budowania regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez liczne warsztaty rękodzielnicze, wystawy, wernisaże i współpracę z lokalnymi artystami.

 https://uniwersytetludowy.pl/pl/

https://www.facebook.com/uniwersytetludowymierzyn

 

Informacje - krótko

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Matura 2023
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie gryfińskim
Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne
Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D
Droga w Naroście zostanie przebudowana
Promocja powiatu poprzez turystykę rowerową
Rozbudowa Szpitala Powiatowego - dotacja państwowa
Rozbudowa Szpitala Powiatowego
Termomodernizacja budynku nr 2 - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu
Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
e-budownictwo

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony