zajawka 

ZADANIE

„Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wzrost dostępności publicznych usług zdrowotnych -Rozbudowa Szpitala Powiatowego”

   
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dotacji celowej dot. krajowego współfinansowania projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych

WARTOŚĆ ZADANIA

15 117 846,00 zł

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA

615 384,61 zł

Przedmiotem dofinansowanego projektu jest rozbudowa szpitala powiatowego w Gryfinie o nowy budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział ginekologiczno-położniczy oraz pomieszczenia techniczne i administracyjne. Celem zadania jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne poprzez zapewnienie dostępności nowoczesnych usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony