zajawka19 sierpnia odbyło się spotkanie podsumowujące inwestycję drogową na ulicy Jaśminowej w Żórawkach. Zadanie realizowane było od listopada 2019 roku, a wykonawcą robót była firma Müsing Bud. Przebudowa ulicy objęła odcinek długości 1,1 km, a w jej zakresie była także budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji wyniósł 3 mln 350 tysięcy złotych, z czego 62% pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałe wydatki stanowią środki własne Powiatu. Udział w spotkaniu wziął również Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc.

czytaj więcej: Podsumowanie przebudowy ulicy Jaśminowej 


Celem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1368Z Szczawno – Pniewo, na odcinku ulicy Jaśminowej w Żórawkach. Długość ulicy objęta inwestycją wynosi 1090mb. W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, a dotychczasowa nawierzchnia gruntowa zostanie zastąpiona nawierzchnią z masy bitumicznej, o szerokości 5m. Inwestycja zakłada także budowę zjazdów i dojść do posesji, a w ramach uspokojenia ruchu wykonane zostaną także dwa progi wyspowe.

Więcej o inwestycji:


przebudowa 1 maja gryfino logo rpo

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony