Kiedy w 2007 r. Zarząd Powiatu, reprezentowany przez starostę Wojciecha Konarskiego i wicestarostę Jerzego Milera, zobowiązał się do przeznaczenia środków na wykonanie badania wykonalności prorozwojowego przedsięwzięcia poświęconego zlodowaceniom w ramach parku geologicznego „Kraina polodowcowa nad brzegiem Odry”, to wielu wójtów i burmistrzów nie przypuszczało, że stworzy to im możliwość pozyskiwania środków unijnych na zadania wymienione w tym opracowaniu.

To właśnie studium wykonalności wskazywało, jakie projekty można realizować w ramach programu INTERREG. Zobaczymy w nim m.in. projekt utworzenia centrum parku geologicznego w Moryniu, utworzenia biura koordynacyjnego parku geologicznego, Kamiennego Ogrodu w Moryniu, rewitalizacji bazyliki z adaptacją wieży na cele turystyczne, rewitalizacji plaży miejskiej, ekspozycji muzealnej wzdłuż murów w Trzcińsku-Zdroju, odtworzenia alei spacerowej wzdłuż murów obronnych, inscenizacji historycznych w Cedyni, rewitalizacji parku „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej, rewitalizacji średniowiecznych murów i baszt w Chojnie i wielu innych. Przewidziano także projekty ponadgminne, jak budowa ścieżki rowerowej wzdłuż szlaku rowerowego „Zielona Odra”, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż szlaku rowerowego „Tysiąca jezior”, prezentacja profili geologicznych, internetowy przewodnik, ścieżkę rowerową Banie – Trzcińsko-Zdrój, a także wspólne zarządzanie polsko-niemieckiego parku geologicznego w Moryniu. Część z tych zadań została wykonana, a inne czekają na kolejne środki unijne.
I właśnie dzięki istniejącemu studium wykonalności oraz pozyskaniu środków z programu INTERREG IVA, władze Trzcińska-Zdroju mogły 22 listopada na konferencji zaprezentować realizowany wraz z gminą Stolzenhagen wspólny projekt zatytułowany „Wykorzystanie potencjałów epoki lodowcowej dla geoturystyki w polsko-niemieckim geoparku „Kraina polodowcowa nad Odrą”. Wystawa w budynku młyna, budowa alei spacerowej i rekonstrukcja baszty w Trzcińsku-Zdroju oraz hala wystawiennicza w Stolzhagen”.

Współpraca polsko-niemiecka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony