W ramach odbywającej się od kilku lat wymiany doświadczeń między szkołami w Gryfinie i Schwedt, odbyło się kolejne spotkanie, tym razem nauczycieli uczących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie oraz z Gesamtschule Talsand w Schwedt. Wspólne warsztaty szkoleniowe zostały przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia /Polska oraz PNWM.

Odbyły się w dniach od 28 lutego do 1 marca bieżącego roku i wzięło w nich udział 50 pedagogów z obu placówek. Projekt jest efektem współpracy, jaką szkoła w Gryfinie realizuje w ostatnich latach z niemal bliźniaczą placówką po stronie niemieckiej.

Zadania projektu związane były przede wszystkim z poszerzeniem form współpracy i relacji na polsko-niemieckim pograniczu (Meklemburgia Pomorze Przednie oraz Brandenburgia). Dzięki wspólnym zajęciom nauczyciele poznali i mogli porównać system edukacji w obu krajach, wymienić doświadczenia wynikające z pracy w różnych systemach edukacyjnych.
Jednym z najważniejszych elementów realizowanego projektu było uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach szkoleniowych z zakresu zasad działania w przypadku zagrożeń terrorystycznych oraz samoobrony. Szkolenie antyterrorystyczne zwiększyło wiedzę na temat prawidłowych zachowań i reakcji na wypadek ataku terrorystycznego i incydentów kryminalnych z użyciem broni lub ładunków wybuchowych w szkole. Warsztaty z samoobrony zwiększyły poczucie bezpieczeństwa nauczycieli oraz uczniów w szkole. Dobór tych szkoleń podyktowany był dbaniem o bezpieczeństwo uczniów jak i samych nauczycieli.


Pomysłodawczyniami i koordynatorkami projektu ,,Bezpieczna szkoła – wymiana naszych doświadczeń” były Beata Piekarz i Anna Sawicka-Kłaptij, nauczycielki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania.
Tytuł projektu „Bezpieczna szkoła – wymiana naszych doświadczeń.”


Źródło: ZSP Gryfino

Współpraca polsko-niemiecka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony