Wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przed katastrofami miało na celu spotkanie, które odbyło się 8 kwietnia br. w Prenzlau, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prenzlau. Urzędnicy odpowiedzialni po obu stronach Odry za prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności porównali min. podstawy prawne i zakresy swojej działalności, strukturę organizacyjną oraz ramowe procedury działań na wypadek różnych sytuacji kryzysowych.

Były to 8. warsztaty w ramach projektu pt. „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Trangraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.         

Współpraca polsko-niemiecka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony