Jeszcze do 23 kwietnia można zgłaszać się do udziału w targach, które odbędą się 1 maja w Gryfinie.

Gryfińskie Prezentacje Gospodarcze organizowane są przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, podczas obchodów Dni Gryfina. Celem targów jest przedstawienie walorów oraz potencjału gospodarczego, inwestycyjnego, kulturalnego i turystycznego regionu. Wystawcy będą pochodzić głównie z gminy Gryfino i powiatu Uckermark. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.prezentacjegospodarcze.gryfino.pl lub w biurze Cechu. Udział w targach jest bezpłatny.

Współpraca polsko-niemiecka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony