12 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego. Głównym tematem spotkania były działania samorządu i policji w świetle nasilonego ruchu migracyjnego ludności.Starosta Powiatu Uckermark Dietmar Schulze, radny Powiatu Uckermark Gerhard Rohne oraz Detlef Wolff i Lutz Wilke reprezentujący policję niemiecką podzielili się swoimi doświadczeniami oraz zapoznali członków Komisji i zaproszonych gości z zadaniami powiatu oraz sposobami ich realizacji w przypadku osiedlania imigrantów na terenie powiatu Uckermark, rozwiązywaniem problemów z asymilacją imigrantów, sprawach bytowych, realizacją obowiązku szkolnego oraz opieką zdrowotną.


W dalszej części posiedzenia poruszone zostały zadania policji, problemy z imigrantami oraz sposoby rozwiązywania zaistniałych konfliktów. Na posiedzenie Komisji, jej przewodniczący Wojciech Konarski zaprosił również burmistrzów i wójtów gmin przygranicznych: Cedyni, Widuchowej, Mieszkowic, Chojny oraz Gryfina.

Współpraca polsko-niemiecka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony