21 maja radni Rady Powiatu w Gryfinie spotkali się ze swoimi niemieckimi odpowiednikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prenzlau. W trakcie wizyty radni zapoznali się z charakterystyką swoich rad oraz zakresem ich kompetencji. Omówili także formy współpracy i możliwości wspólnego aplikowania o środki z programu INTERREG VA.
Dotyczą one przede wszystkim bezpieczeństwa na Odrze, w miejscowościach przygranicznych oraz współpracy w zakresie szkolnictwa specjalnego.
Nasi radni mieli także okazję do obejrzenia Europejskiego Centrum Spotkań, które jest przykładem dobrze wykorzystanych środków unijnych.

Współpraca polsko-niemiecka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony