30 maja 2012 r. funkcjonariusze służby operacyjnej z Komendantem Powiatowym mł. bryg. Jackiem Rudzińskim na czele oraz kierownikiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Jacentym Skwarzyńskim udali się z wizytą do Regionalnego Centrum Kierowania Północ - Wschód (IRLS NordOst) w Eberswalde w Niemczech.

Centrum to obejmuje swoim działaniem trzy powiaty landu Brandenburgii tj. Uckermark, Barnim i Ober-Havel. Przyjmuje zgłoszenia i dysponuje właściwe podmioty ratownicze na obszarze 6348 km kw. dla ok. 510 000 mieszkańców.

Wizyta miała na celu zapoznanie służby dyżurnej PSK i kierownictwa komendy z organizacją pracy w centrum, zasadami i sposobami dysponowania sił i środków na miejsce zdarzeń oraz możliwościami współpracy między centrami kierowania woj. zachodniopomorskiego i NordOst.

 Po ciekawej prezentacji połączonej z dyskusją i zwiedzeniu centrum, Komendant Powiatowy przekazał pracownikom drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. Na koniec wizyty przekazano stronie niemieckiej zaproszenie do odwiedzenia Powiatowego Stanowiska Kierowania w Gryfinie oraz Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa w Szczecinie. 

Współpraca polsko-niemiecka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony