O nowej Strategii Rozwoju Euroregionu Pomerania rozmawiali starosta powiatu Uckermark Dieter Schultze i starosta gryfiński Wojciech Konarski . W spotkaniu, które odbyło się w Prenzlau uczestniczyli ze strony niemieckiej Anna Gazdecka, która zajmuje się projektami unijnymi oraz Jörg Brämer – kierownik urzędu. W delegacji Starostwa byli: Barbara Rawecka – sekretarz powiatu oraz zastępca naczelnika Wydziału Remontów i Inwestycji Andrzej Krzemiński.

Po omówieniu założeń do opracowywanych strategii po stronie niemieckiej i polskiej, ustalono, że priorytetami dla obu starostw będą inwestycje drogowe, oświatowe i z zakresu ochrony zdrowia. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w terminie do końca maja 2013 r. w jednej ze szkół w Angermünde lub w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. 

Współpraca polsko-niemiecka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony