25 marca br. po raz szósty spotkali się pracownicy Starostwa Powiatowego w Gryfinie i Uckermark oraz Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach w ramach projektu pt. „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Trangraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Tym razem warsztaty odbyły się na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i dotyczyły zagospodarowania przestrzennego i energii odnawialnej. Przedstawiciele poszczególnych urzędów omówili zakresy wykonywanych prac w danej jednostce, podzielili się doświadczeniami i wspólnie rozwiązywali niejasności dotyczące omawianych tematów.
Dla przypomnienia projekt obejmuje 12 spotkań roboczych, organizację konferencji turystycznej i wydanie publikacji turystycznej w której znajdzie się podsumowanie projektu. Wnioskodawcą jest Powiat Gryfiński, a partnerami Powiat Uckermark i Gmina Mieszkowice. 

                    

Współpraca polsko-niemiecka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony