logotypy
 Powiat Gryfiński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. 

„Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D” realizowane przedsięwzięcie jest częścią projektu „Dostępny samorząd – granty”

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zapewnienie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D poprzez wyeliminowanie ostatnich istotnych barier swobodnego dostępu osób ze szczególnymi potrzebami, mających trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji do usług publicznych świadczonych w urzędzie.

W zakresie dostępności architektonicznej do budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D:

  • montaż podnośnika pionowego zapewniającego dostęp do budynku Starostwa od strony parkingu dla osób niepełnosprawnych.
  • montaż poręczy w ciągach komunikacyjnych
  • oznaczenie fakturowe nawierzchni przy schodach na zewnątrz budynku


W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, wykonanie:

  • tablicy informacyjnej w hallu budynku Starostwa
  • tabliczek z oznaczeniami w języku punktowym (Braille'a)
  • wykonanie oznaczeń kontrastowych otworów drzwiowych

Dofinansowanie projektu z UE: 100.000,00 PLN

logotypy 2

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony