W dniu 23 maja 2014 r. z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka na gryfińskim nabrzeżu zgromadzili się strażacy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu gryfińskiego oraz zaproszeni goście.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości m.in. Senator Rzeczypospolitej Polskiej - Sławomir Preiss, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP - nadbrygadier Henryk Cegiełka, Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dh Stanisław Kopeć, komendanci powiatowi i miejscy PSP, powiatowe i gminne władze samorządowe, dyrektorzy i prezesi lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni, delegacja niemiecka z Powiatu Uckermark i Barnim oraz wielu mieszkańców Gryfina i okolic.

Po uroczystym przemówieniu Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie – bryg. Jacka Rudzińskiego, wręczone zostały odznaczenia, awanse i wyróżnienia.

Odznaczeni zostali: Srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”: mł. bryg. Andrzej Prokopski, st. ogn. Krzysztof Karyczak; Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”: mł. kpt. Jacek Skibiński, st. asp. Andrzej Mularczyk, mł. asp. w st. spocz. Jacek Łojko, st. ogn. w st. spocz. Tomasz Czepiel, st. ogn. w st. spocz. Józef Zioło.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: mł. ogn. Arkadiusz Pawlik, mł. ogn. Marcin Zieliński, dh. Krzysztof Świerczyński, dh Ryszard Machałek; Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: mł. ogn. Michał Kopacki, mł. ogn. Adrian Pałka, mł. ogn. Sławomir Rozenblut, Dietmara Schulze, Barbara Reinhold, Andy Hausler, Dirka Wagner, Anna Gazdecka, Agata Baran, Arkadiusz Łysik, Paweł Mendyk.

Wyróżniony Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych został st. ogn. Krzysztof Karyczak.

Szczególną częścią apelu było uroczyste uhonorowanie trzech sztandarów odznaczeniami dla zbiorowości. Za ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej nadano: Złoty Medal za Zasługi dla pożarnictwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Srebrny Medal za Zasługi dla pożarnictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie, Brązowy Medal za Zasługi dla pożarnictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłosowie.

Awansowani zostali: na stopień aspiranta: mł. asp. Marek Dudek; na stopień ogniomistrza: mł. ogn. Paweł Gałek, mł. ogn.  Sławomir Trzópek; na stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Bartosz Azarkiewicz, st. sekc. Piotr Klimczak, st. sekc. Adrian Pałka, na stopień starszego sekcyjnego: sekc. Łukasz Kołodziejski;na stopień starszego strażaka: str. Wojciech Greguła, str. Sławomir Ignaszak, str. Paulina Tessar, str. Radosław Zybała

Mianowani na wyższe stanowiska służbowe zostali: mł. ogn. Bartosz Azarkiewicz, mł. ogn. Piotr Klimczak, st. sekc. Michał Kopacki, st. sekc. Radosław Kubiak, st. sekc. Piotr Miziński, st. str. Sławomir Ignaszak, st. str. Artur Skwarzyński

W czasie uroczystości Komendant Powiatowy za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz szczególne zaangażowanie i osiągnięcia wyróżnił pięciu strażaków oraz jednego pracownika cywilnego nagrodą pieniężną.

Po oficjalnych uroczystościach rozpoczął się festyn służb mundurowych. Na nabrzeżu licznie zgromadzili się mieszkańcy Gryfina oraz okolicznych miejscowości, z czego najliczniejszą grupę stanowili najmłodsi. To właśnie dla najmłodszych mieszkańców naszego powiatu funkcjonariusze przygotowali szereg atrakcji, które miały na celu poprzez zabawę ukazać ich pracę oraz propagować szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Największą popularnością cieszyły się zawody mini Firefighers Combat Challenge, czyli tor przeszkód dla najtrwalszych strażaków.


Dzieci miały także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na miasteczku rowerowym oraz uzyskania mini karty rowerowej. Najmłodsi z dużym zaangażowaniem brali czynny udział w konkursach sprawnościowych, połowie ryb w basenie p.poż czy też autochodziku dla maluszków.


Dużym zainteresowaniem dorosłych zaś cieszyły się pokazy sprzętu ratowniczego używanego przez służby mundurowe podczas wypadków drogowych, symulatory dachowania oraz zderzeń samochodów osobowych.

Mieszkańcy mieli okazję zobaczyć również pokaz ratownictwa wodnego oraz obserwować jak postępować z poszkodowanym, który uległ wychłodzeniu i podtopieniu.


Nie sposób nie wspomnieć również o akcji „Cała Polska Biega” w ramach obchodów 90-lecia Lasów Państwowych. Oczywiście wśród uczestników nie mogło zabraknąć strażaków, którzy i tym razem „wspomagali” biegaczy.

Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP składa serdeczne podziękowania dla służb biorących udział w organizacji festynu: Komendzie Powiatowej Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, WOPR-u, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędowi Żeglugi Śródlądowej oraz dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Dziękujemy serdecznie wszystkim instytucjom i firmom w tym m.in. dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie za pomoc w organizacji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Otrzymane wsparcie zapewniło należytą oprawę i rangę organizowanej uroczystości. Jesteśmy wdzięczni za okazane uznanie dla pracy strażaka – ratownika.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony